Izpisnica (OBRAZEC)

Vloga za rezervacijo vrtca zaradi bolezni (OBRAZEC)

Vloga za poletno rezervacijo (REZERVACIJA)

Soglasje o prihajanju in odhajanju otroka v/iz vrtca (OBRAZEC)

Vloga za vpis otroka v vrtec (VLOGA 2022/2023

Soglasje o obdelavi osebnih podatkov (OBRAZEC)