Osnovne informacije

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je omogočiti in podpreti najboljši možni razvoj vsakega otroka, ne glede na spol, socialni in kulturni izvor, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno ali duševno konstitucijo.

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi strokovnimi ustanovami.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete o različnih temah, ki vas zanimajo ali skrbijo: vpis otroka v vrtec, izpis otroka, prosta mesta v vrtcu, priprava in vključitev otroka v vrtec, posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, priprava in vstop otroka v šolo, posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev, selitev …) …

Svetovalni odnos temelji na dogovoru s posameznimi udeleženci. Poteka na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in v dobrobit otroka.

Silva Nagode, univ. dipl. socialni pedagog

(Visited 100 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja