Otroci s posebnimi potrebami

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnav predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP – Uradni list RS, št. 41/17) so otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju:

  • otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem,
  • socialno-čustvenem,
  • sporazumevalnem področju ter
  • dolgotrajnimi boleznimi.

Poleg otrok s posebnimi potrebami zakon omenja otroke z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. To so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje.

Rizični dejavniki so dejavniki, ki nastanejo v nosečnosti, med rojevanjem ali takoj po porodu, in bi lahko vplivali na kasnejši otrokov razvoj. Rizični dejavniki se lahko pojavijo tudi kasneje zaradi bolezni ali slabega socialno-ekonomskega položaja družine.

Otroci so obravnavani v sklopu centrov za zgodnjo obravnavo. Za naše področje je pristojna Razvojna ambulanta Novo mesto v sklopu katere deluje multidisciplinarni tim (pediater, delovni terapevt, specialni pedagog, logoped, socialni delavec, …).

Za otroke in njihove družine, za katere zdravnik presodi, da je to potrebno, multidisciplinarni tim pripravi individualni načrt družine, v katerem posebej opredeli vsakemu otroku in njegovi družini primerno zdravstveno, socialno in pedagoško pomoč.

Otroci s posebnimi potrebami v našem vrtcu so vključeni v redne oddelke vrtca. Pri pridobivanju ustreznega kadra sodelujemo s strokovnimi delavci drugih zavodov.

                                                                                           Ivana Leko, svetovalna delavka

(Visited 91 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja