Program vrtca

PREDSTAVITEV PROGRAMA

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin, ustvarjanje pogojev za  razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Te naloge uresničujemo s programi, ki jih določa Zakon o vrtcih in so zasnovani v skladu s cilji in smernicami predpisanega nacionalnega Kurikuluma za vrtce.

KURIKULUM ZA VRTCE

Je nacionalni dokument in pomeni od 1. 10. 1999 dalje strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opredeljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Oblikovan je na osnovi sodobnih spoznanj, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem ter si v interakciji z otroki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

DNEVNI PROGRAM

V vseh oddelkih vrtca izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur.

Otroke vključujemo v oddelke prvega (od 1 do 3 let) in oddelke drugega (od 3 let do vstopa v šolo) starostnega obdobja ter v starostno kombiniran oddelek (od 1 do 6 let).

Vzgojno delo poteka v oddelkih, ki so starostno homogeni (otroci enake starosti – razpon enega leta), v oddelkih, ki so starostno heterogeni (otroci so različne starosti: od prvega do tretjega leta in od tretjega do šestega leta).

PRILAGOJENO IZVAJANJE PREDŠOLSKIH PROGRAMOV Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Ta program je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in potrebujejo za svoj razvoj več spodbud. Zanje pripravljamo individualne programe. Pri izvajanju teh programov sodelujejo poleg vzgojiteljic in pomočnic tudi za to posebej usposobljeni strokovni delavci.

 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Vrtec občasno, daljši ali krajši čas izvaja obogatitvene dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikul vrtca oz. se izvajajo integrirano z osnovnim programom.
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti in so za starše večinoma brezplačne (starši občasno krijejo le delež stroškov prevoza ali vstopnine). Občasno nam pri izvajanju dejavnosti pomagajo tudi zunanji sodelavci. Dejavnosti so načrtovane z Letnim delovnim načrtom vrtca in Letnim delovnim načrtom posameznega oddelka.

 

 

(Visited 86 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja