Prehrana v vrtcu

NAČELA ZDRAVE PREHRANE

Vzgoja o pravilni prehrani (otrok in družine) je ena od glavnih sredstev za doseganje dobrega zdravja in oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad. Način prehranjevanja oz. prehranjevalne navade pridobljene v otroštvu se nadaljujejo v odrasli dobi, zato je predstavitev le teh otrokom zelo pomembna.

S prehranjevanjem v vrtcih dosegamo naslednje cilje:

Načrtovanje prehrane

Z načrtovanjem prehrane zagotavljamo vsem otrokom  ustrezno prehrano. Osnovni cilj, ki ga želimo doseči je ohraniti otrokovo zdravje.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice Haccap sistema, Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo), Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil (Ministrstvo za zdravje, 2008).

Prehrana predšolskih otrok je načrtovana tako, da  zadosti otrokovim fiziološkim in psihološkim potrebam in je higiensko neoporečna, torej varna.

Prehrano sestavljajo naslednji obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica.

Jedilnike za otroke prvega in drugega starostnega obdobja planiramo najmanj 14 dni vnaprej in so enaki za vse otroke. Izjema so otroci, ki potrebujejo dietno prehrano.

Jedilnik je ves čas na vpogled staršem na spletni strani in na oglasnih deskah, tako, da lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo naslednja merila:

 • živila nabavljamo sproti in sveža od preverjenih dobaviteljev;
 • izbiramo živila primerna letnemu času;
 • držimo se načela pestrosti in kvalitete živil;
 • v vsakodnevno prehrano vključujemo mleko in mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam po kalciju;
 • poudarek dajemo vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) in žitaric (žitne kaše, prosena kaša, ajdovi in koruzni žganci, žitni kosmiči);
 • vključujemo ribe in brezmesne obroke enkrat tedensko;
 • vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in /ali zelenjavo;
 • pri pripravi obrokov uporabljamo naravne dodatke za izboljšanje okusa in naravne začimbe;
 • pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave (dušenje, kuhanje, pečenje), občasno praženje;
 • uporabljamo kvalitetne maščobe (100 % sončnično, repično in olivno olje);
 • kot sestavni del obrokov ponudimo zdrave sokove s 100 % sadnim deležem (jabolčni sok, pomarančni sok, ananasov sok, grenivkin sok), ki jih redčimo z vodo in naravno limonado;
 • sezonsko sadje in napitki (malo sladkan čaj, voda) so otrokom na razpolago ves dan;
 • peciva pripravljamo v šolski kuhinji.

                                                                                           Jožica Medvešek Grobovšek

(Visited 52 times, 1 visits today)