P R A V I L N I K o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš

 

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš