PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

Tudi v šolskem letu 2022/2023 bomo sodelovali v programu ZDRAVJE V VRTCU, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja  v vrtčevskem okolju in izven njega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni so predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ.

Delovanje programa je  usmerjeno predvsem v dobro počutje ter preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni iz sklopov: kronične nenalezljive bolezni, poškodbe in zastrupitve ter nalezljive bolezni.

Letošnja rdeča nit je “Prihodnost je moja“.


Prispevek našega vrtca na jesenskem izobraževanju.


Poročila 2021/2022: