SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:

 Homogen  oddelek 1–2 let
 (14 otrok)

PIŠČANČKIEaster chick cartoon clipart - Clipartix

Vzgojiteljica:
ANDREJA KMETIČ
Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice: ŠPELA GARANTINI, NASTJA ŠTEFANIČ

Heterogen oddelek 3–5 let
 (20 otrok)

ČEBELICEBerač in čebelica

Vzgojiteljica:
VESNA NOČ PAVLAKOVIČ
Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice: ALENKA ŠIMEC, NASTJA ŠTEFANIČ
Heterogen oddelek 4–6 let
 (21 otrok)
MUCEPREBERI! KAJ PIŠE?
Vzgojiteljica:
VLADIMIRA ŠTRUCL
Vzgojiteljica predšolski otrok – pomočnica vzgojiteljice:
BARBARA ŠUŠTARIČ