Komisija za sprejem otrok v enoto vrtca pri OŠ Dragatuš je v sredo, 4. 5. 2022, odločala o sprejemu otrok v naš vrtec. Prispele vloge je na podlagi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš točkovala in pripravila PREDNOSTNI vrstni red.

Otroci bodo v vrtec sprejeti glede na prosta mesta po prednostnem vrstnem redu. Otroci, ki ne bodo sprejeti, bodo uvrščeni na čakalno listo.

Prednostni vrstni red za vpis in čakalni seznam za šolsko leto 2022/2023