Čakalna lista za šolsko leto 2018/2019 (od 29. 1. 2019):

  1. starostno obdobje
Vrstni red Šifra vloge Število doseženih točk
1. 19 24
2. 12 10
3. 16 10
4. 20 /
5. 22 /
6. 1 /
7. 26 /
8. 7 /
9. 25 /

2. starostno obdobje

Vrstni red Šifra vloge Število točk
1. 21 /