Starši lahko svoje interese uresničujejo tudi preko sveta staršev, ki je sestavljen iz posameznih predstavnikov vsakega oddelka. Skupaj z vrtcem se predstavniki sveta staršev trudijo zagotoviti otrokom čim boljše pogoje za dobro počutje, prijetno okolje in ustvarjalno igro.

Predstavniki staršev v Svetu staršev v šolskem letu 2019/20 so:

SKUPINE PREDSTAVNIKI
ŽOGE (1−3 let)  Adrijana Veselič
MEDVEDKI (3−4 let)  Maja Lamut
GOSENICE(4−6 let)  Sandra Kure