Starši lahko svoje interese uresničujejo tudi preko sveta staršev, ki je sestavljen iz posameznih predstavnikov vsakega oddelka. Skupaj z vrtcem se predstavniki sveta staršev trudijo zagotoviti otrokom čim boljše pogoje za dobro počutje, prijetno okolje in ustvarjalno igro.

Predstavniki staršev v Svetu staršev v šolskem letu 2018/19 so:

SKUPINE PREDSTAVNIKI
ŽOGICE (1−2 let)  Ana Banovec
MEDVEDKI (2−4 let)  Maja Lamut
LISIČKE (3−6 let)  Sandra Kure