Starši lahko svoje interese uresničujejo tudi preko sveta staršev, ki je sestavljen iz posameznih predstavnikov vsakega oddelka. Skupaj z vrtcem se predstavniki sveta staršev trudijo zagotoviti otrokom čim boljše pogoje za dobro počutje, prijetno okolje in ustvarjalno igro.

Predstavniki staršev v Svetu staršev v šolskem letu 2020/21 so:

SKUPINE PREDSTAVNIKI
MUCE (1−3 let) Tina Kocjan
POLŽKI (3−5 let) Adrijana Veselič
ZAJČKI (4−6 let)  Maja Pucelj