Izpisnica (OBRAZEC)

Odsotnost otroka v času počitnic (odsotnost počitnice nov)

Vloga za poletno rezervacijo vrtca (OBRAZEC)

Vloga za rezervacijo vrtca zaradi bolezni (OBRAZEC)

Soglasje o prihajanju in odhajanju otroka v/iz vrtca (OBRAZEC)

Vloga za vpis otroka v vrtec (vloga 20202021