Izpisnica

Vloga za poletno rezervacijo vrtca

Vloga za rezervacijo vrtca zaradi bolezni (OBRAZEC)

Soglasje o prihajanju in odhajanju otroka v/iz vrtca (OBRAZEC)

Vloga za vpis otroka v vrtec (vloga 20202021

IZJAVA STARŠEV ob ponovni vključitvi otroka v vrtec (po preboleli bolezni …)