SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020:

 Heterogen  oddelek 1–3 let
ŽOGE
(12 otrok)

ikona-skupina-1

Vzgojiteljica:
ANDREJA KMETIČ
Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice:

BARBARA ŠUŠTARIČ,

ŠPELA GARANTINI

Homogen oddelek oddelek 3–4 let
MEDVEDKI
(17 otrok)
Vzgojiteljica:
Nada Veselič
Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice:
ALENKA ŠIMEC,

ŠPELA GARANTINI

Heterogen oddelek 4–6 let
GOSENICE (21 otrok)

Vzgojiteljica:
VLADIMIRA ŠTRUCL
Vzgojiteljica predšolski otrok – pomočnica vzgojiteljice:
VESNA NOČ PAVLAKOVIČ