SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019:

 Homogen  oddelek 1–2 let
ŽOGICE
(14 otrok)

ikona-skupina-1

Vzgojiteljica:
NADA VESELIČ
Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice:

BARBARA ŠUŠTARIČ,

ANDREJA JANEŽ

 

Kombiniran oddelek 2–5 let
MEDVEDKI
(17 otrok)
Vzgojiteljica:
VLADIMIRA ŠTRUCL
Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice:
ALENKA ŠIMEC, ANDREJA JANEŽ
Heterogen oddelek 3–6 let
LISIČKE (20 otrok)
Vzgojiteljica:
ANDREJA KMETIČ
Vzgojiteljica predšolski otrok – pomočnica vzgojiteljice:
VESNA NOČ PAVLAKOVIČ