SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:

 Heterogen  oddelek 1–3 let
MUCE (12 otrok)

Vzgojiteljica:
ANDREJA KMETIČ
Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice: ALENKA ŠIMEC,ŠPELA GARANTINI

Heterogen oddelek 3–5 let
POLŽKI  (20 otrok)
Vzgojiteljica:
NADA VESELIČ
Vzgojiteljici predšolskih otrok – pomočnici vzgojiteljice: VESNA NOČ PAVLAKOVIČ, ŠPELA GARANTINI
Heterogen oddelek 4–6 let
ZAJČKI (18 otrok)

Vzgojiteljica:
VLADIMIRA ŠTRUCL
Vzgojiteljica predšolski otrok – pomočnica vzgojiteljice:
BARBARA ŠUŠTARIČ