ENOTA VRTCA PRI OŠ KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ

DRAGATUŠ 48, 8343 DRAGATUŠ

 

Ravnatelj: Stanislav Dražumerič

Pom. ravnatelja za vrtec, svetovalna delavka: Silva Nagode

Tajnica/računovodkinja: Mateja Kavšek

Računovodkinja/tajnica: Rozalija Hudelja

Organizatorica prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Jožica Medvešek Grobovšek

Strokovne delavke: Nada Veselič, Vladimira Štrucl, Andreja Kmetič, Alenka Šimec, Barbara Šuštarič, Vesna Noč Pavlakovič, Andreja Janež

 

Tel.: (07) 30 57 810

Fax.: (07) 30 57 811

URADNE URE: vsak delovnik od 11.00 do 13.00

E–pošta: vrtec.dragatus@guest.arnes.si

Spletni naslov: http://www.vrtec-dragatus.si

Žiro račun: 01217 6030 647939

ID za DDV: 83415394