Tudi v  šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali z mednarodnim Projektom Naša mala knjižnica (NMK), ki je namenjen branju in dvigovanju pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

Na začetku projekta bomo otrokom razdelili Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne naloge.

                                                                    Barbara Šuštarič, koordinator projekta