Obiskala nas je ga. Katja Cerar iz ZD Črnomelj. Pod njenim vodstvom smo si pravilno umili zobe, prikazali deklamacijo Medo Sladkosned z igrami vlog ter se dogovorili, da bomo na list vsakodnevno beležili uživanje jabolk (ZOBKOVADBA).

Pogovarjali smo se tudi o poškodbah, kako jih lahko preprečimo in na kakšen način jih oskrbimo.

Vzgojiteljici